عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي در سالمندان

بيماري هاي قلبي عروقي به شايع ترين بيماري هاي جوامع در حال توسعه به ويژه مناطق شهري تبديل شده
است. با توجه به اين مسأله كه نسبت سالمندان در كل جامعه رشد بسزايي دارد , اين مطالعه جهت تعيين شيوع عوامل
خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي در سالمندان ساكن منطقه ۱۳ شهر داري تهران طراحي شد . مواد و روش ها: از ۱۵۰۰۵
نفر بالاي ۳ سال تحت پوشش مطالعه قند و ليپيد تهران، ۱۷۹۹ نفر ۶۰ ساله و مسن تر بودند. شيوع و توزيع پرفشاري خون,
استعمال سيگا ر, اختلالات ليپيد خون , ديابت و چاقي در بين اين افراد بررسي شد . همچنين دريافت هاي تغذيه اي در يك
زير گروه ۵۴ نفره به كمك پرس شنامة ياد امد غذايي ۲۴ ساعته (ميانگين دو روز ) برآورد گرديد .

برای دیدن متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید :

CAD_3

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *