بلاگ

برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم برای ارائه به مجلس شورای اسلامی

مدیریت دقیق و مسئولانۀ تندرستی جامعه، جوهره حکمرانی خوب شمرده می شود و چون سلامت مردم همواره اولویت ملی است، لذا مسئولیت دولت نیز دائمی خواهد بود. عمل به این مسئولیت …

Read More